h
F
g
g
g
g
g
gKommentar...
När jag fick besked om " avskirvning av ärendet " hade jag med tillägg
" under protest " betalt in p-bots avgiften samt stämningsansökningsavgiften.

?? För mig , inte avskrivet
Från att blivit kränkt , kallad korkad och någon inte värd ödsla mer tid på "
och därefter uppmanats att driva ärendet till Tingsrätt - har jag lagt tid på
att samla in information , juridisk rådgivning, dokumentera min bevisföring
samt övrigt förenat med en mängd tid och kostnader utöver
Kontrollavgiftens belopp. Eftersom jag insåg att vidare kontakt med Car Park
var utesluten sen mitt senaste samtal och att även fler felaktigheter framkommit i min granskning, väljer jag att följa handläggarens uppmaning - dvs att vända mig till Tingsrätten

Foton / Bilder

bifogas i stämningsansökan för att gör tingsrätten uppmärksammad
på något jag upplever är ett allvarligt förfarande.


En fotobevisning som snarare känns fylla funktionen
att göra mig som parkör osäker och tveksam ... i syfte att betala
hellre än bråka (?) - än tydliggöra en rätt eller fel parkering.


I mitt fall såg P- vakten från början att jag stod parkerad rätt .
P-vakten väljer TROTS detta ta en serie snedvridna foton & skriva en kontrollavgift ?!

Car Park AB

hävdar att man infört en säkrare kontrollrutin med sin foto
bevisning , för att på så sätt
med deras ord
" kvalitetssäkra parkeringsövervakningen" för att sedan utnyttja detta
till vad det kan upplevas som - motsatt
skrämsel effekt ?!
mer info här >>

 
s