en gammal
D&G BLOGG >>>


g
g
g
g
Accounting Degree Online
Unique Visitors

 

VAD ÄR DEFINITIONEN PÅ ATT HA " LIDIT SKADA "

EN BANK STORY FRÅN APRIL 2006
Efter att försökt fått XXX banken att lyssna till vad man lyckats med ...
skrev jag sedan till aktuell bank och vidare instanser / Stockhol
m detta :

För kännedom till dig inom XXX Banken :

ÄRENDE :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ”

Utalande från Mr. X, XXX Bank , Ankeborg

HISTORIK
Fredagen den XXX fick jag via posten en tillsänd ”affärssammanställning” se kopia A
med information av kontoavslut " gällande företagskonto med ägare
Mitt vilande Kommanditbolag med handskriven information
” bankgirot avslutat och anslutningskonto p.g.a. Ej betald faktura för bankgirot ”

www. tillägg :
Va?! Jag har aldrig haft något företagskonto på mitt KB ?
Och om jag skulle haft - varför i Ankeborg och inte där jag är verksam ?


Här visas även ett kvarvarande saldo a´ 124:- som också satts in
- på min enskilda firmas konto ?!

FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING
/ KOMPENSTATION
SKA MAN KUNNA
PÅVISA ATT MAN
LIDIT B LA SKADA

 - INGENTING
AV FRAMTAGEN INFORMATION
I " STORYN" HÄR
VAR NÅGOT SOM
EN MORGON ...

-
FÖLL UT UR
MITT KYLSKÅP =(

 
 

TELEFONSAMTAL Kontakt med handläggare / Mr. X

Jag meddelade ansvarig handläggare per telefon dels fm. samt em. den XXXX :
•  Att jag inte vet vad detta handlar om
•  Att jag inte har öppnat något konto rörande mitt XXXX KB-bolag
•  Att XXXX KB - bolaget aldrig varit aktivt
•  Att jag bedriver affärsrörelse i min enskilda firma med konto dit det
cg kvarvarande saldot satts in ( ? )
•  Att jag önskar öppningshandlingarna på detta konto för att få klarhet i vad som hänt

Mr. X valde att vid båda tillfällena b la förklara för mig att :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ” och på min önskan
att åtminstone titta på öppningshandlingarna ( som givetvis skulle ge oss båda en snabb
koll och förklaring ) fick jag även här ett mycket intelligent , förstående och professionellt
svar tillbaka:

Mr. X : ” Kontot är avslutat och vi kan därför inte få fram någon information såsom
c v vvh
öppningshandlingar och vad spelar det för roll nu - kontot är ju avslutat ?? ”

Jag : ” Men snälla , lyssna på mig . Jag vill veta vad som hänt då jag inte öppnat
c vvvhnågot konto ? Och vadå går inte ?! Givetvis ligger det historik kvar i databasen . ”

Mr. X : ” Jag vet inte hur tydlig jag kan vara , som jag tidigare upprepat :
dddddd K on t o t ÄR AVSLUTAT !! ”

KONTAKT - MED MIN EGEN BANK OCH KONTAKT
Efter mitt samtal ovan med MR.X kontaktade jag min lokala bankkontakt , XX där han och jag
på några minuter får fram att man har blandat ihop de fyra sista siffrorna i org.nummren

när detta företagskonto tecknats - av ett HB / Handelsbolag i Ankeborg
!

 
 

KONTAKT - MED CHEF FÖR MR.X
Eftersom jag som företagare mycket enkelt kan sätta mig in i

•  hur mkt fel som kan begås om man har fel gubbar på fel plats
•  de konsekvenser ett felaktigt handlande kan generera på kort såväl som lång sikt

trodde jag i min enfald dessutom att det borde vara av både vikt och intresse att ta del
av detta ärende om man var chef över XXX kontoret med dess innehåll , och även ansvarig .

Efter att ha kontaktat Chef X som lovade återkomma , efter ett vid tidpunkten
bokat möte … och därefter gjort fler försök till kontakt , inser jag att njag
bedrog mig - då han valt att inte återkomma till mig .

KONTAKTAD AV HANDLÄGGARE / MR. X
Jag fick för ca. 2 veckor sedan faktiskt en återkontakt .. då MR.X ringde mig för att
meddela att det varit mycket svårt och knepigt , därav att det tagit tid men att
” .. .vi har nu äntligen lyckats, efter mycket om och men , att faktiskt (!) återöppna
och kontot och fått fram att man blandat ihop siffror i org. numret ”

ddd( säg mig något mer jag inte redan vet … )

Jag påminner ännu en gång om att tillsända mig öppningshandlingarna samt att jag
inte är betjänt av att få detta muntligt - utan givetvis vill ha det skriftligt.

Vidare att detta inte är de enda defekterna i deras hantering men inser att jag återigen ,
talar för döva öron. Istället meddelar MR.X mig att jag ska se detta positivt (!!!) då att
man efter n o g a övervägande beslutat att jag får behålla de omtalade 124:-. HALLELUJA !!!
d

 
 

FAKTA I ÄRENDET OCH MINA REFLEKTIONER :

Eftersom jag har förstått att jag förmodligen får mer feedback ( och trevligare bemötande )
från en gemen lyktstolpe har jag valt att sammanställa och beskriva ärendet
- som har fler fel än endast mixning av Org. Nr

med min önskan att det kommer till kännedom för fler och med en sista förhoppning
att få svar på följande :

•  ÖPPNINGSHANDLINGAR
av berörda företagskontot vv Sänd mig med de handlingar som låg till grund för
att öppna KB-bolagets konto

•  FELAKTIGA ADRESSUPPGIFTER

1 )
skickad faktura till KB-bolagets komplementär, XXXX istället för till bolagets adress
– dvs enligt uppgifter från PRV bolag / Sundsvall . Uppgifter jag givetvis dubbelkollat i
anslutning till detta och dom är korrekta där ? Kontakt Ref : XXX , PRV Bolagsverket

2 ) C/O ADRESS - se kopia B
Jag har varit i kontakt med BGC / Bankgirocentralen där det dessutom figurerar ännu
en felaktig adressinformation . Denna gång i form av en C/O adress riktad till bolaget och
med C/O adress även här till bolagets komplementär.
Enligt uppgift BGC är det NI som bank, som förser dem med adress och konto uppgifter


•  BGC / Bankgirocentralen - FÖRETAGSKONTO och INFORMATION - se kopia C
Städa bort i ert strul - även på Internet !

Så sent som igår XXX finns fortfarande era felaktigheter Online hos BGC. se


•  INSÄTTNING AV ÖVERSKOTT TILL ANNAT BOLAGS KONTO ??
Vad tycker ni jag ska kalla detta ? Hur ersätts Ankeborgsbolaget HB ?
och från vad , Ert deffektkonto?

På eget bevåg har man även letat reda på ett konto man ansåg ” passa ” och
utan betänkligheter den XXX fört över dessa 124 :- och detta utan specifikation
- till ett annat företags konto - MIN enskilda firmas konto.
Pengar som med facit i hand tillhör någon annan.

Insättning i direkt överföring - Borde det inte varit en utbetalningsavi ?

( tyvärr endast 124 :- inte 124. 000 :- ........ hade jag behövt sitta med allt
detta då ? )

•  KONTOUTDRAG SAMT RÄTTELSEFAKTURA - se kopia D
I detta kontoutdrag framgår ett minus a´ 124 :- men utan specifikation ??
Att allt detta uppdagades beror på att avgiften för kontot betalats via autogiro riktat till
samma konto men nu fanns det inte tillräckligt belopp kvar , för att täcka kontots årsavgift.
Men vart är de obligatoriska års uppgifterna ? Ränta osv


•  DE BÅDA RUBRICERADE FÖRETAGEN ÄR TVÅ OLIKA JURIDISKA PERSONER
Sänd mig Skriftligt material / intygan med innehåll ” fel begått av OSS, banken ”
Mitt XXX KB -bolag innehar ej f- skatt och är och har alltid varit vilande och har
således inte bedrivit någon verksamhet.

Fakta som inför skattemyndighet m fl tack vare detta nu framstår som felaktigt
Jag behöver givetvis skriftligt av er där det tydligt framgår att ni bär ansvaret för allt detta .

•  FAKTURA
Jag uppskattar att man efter läst detta inser hur mycket detta påverkat mig och hur mycket
tid jag ensam har fått lägga på att både sammanställa och även söka reda på det jag idag vet .

Som egenföretagare är även min tid pengar och jag bifogar här även en faktura
- efter er egen praxis då ni själva som bank ger förseningsavgifter och annat aj aj , när man
inte sköter sig gentemot er .

För nedlagd tid - och om ni så vill , för det exempellösa bemötande som jag fått utstå.

Ser fram emot Ert svar på mina frågor enligt ovan.
Hälsningar / Åsa


PST ;
DEN SOM TROR JAG FICK SÅ MYCKET SOM ETT " SORRY " TILLSAMMANS
MED EN .... BIO CHECK (?) - VINNER EN BRÖDROST
!!! =(

 
s