en gammal
D&G BLOGG >>>


g
g
g
g

... För några år sedan fick jag en mycket märklig kontrollavgift utfärdad av
dåvarande Car Park. Av vad materialet på sidorna här brevid visas t ex en
sk. " fotobevisning" Denna helt snevriden , vilket fick det att se ut som om
min bil stod felaktigt
.

Därefter .... visade det sig att all skyltning var felaktig och sedan
att man inte ens hade tillåtelse att varken sätta upp dessa skyltar eller verka
på området ( kommunal mark.)

Hyresbolaget som ansvarade för hyreshuset och närliggande parkeringsområde
hade däremot inte noterat att marken tillhörde kommunen så samarbete med
Car Park fanns dem emellan
- men utan någon kostnad för hyresbolaget.


O AVTAL
På avtalet som jag sedan fick en kopia på - anges att Car Park istället
fick alla belopp som deras kontrollavgifter inbringade i betalning.

Dvs : Allt var fel och även gjort i eget rent vinstsyfte.

Att parkeringsbolagen ännu inte har någon tillsynsmyndighet .
Att vårt rättsystem istället bekostar översynen.
Att småmålslagens kostnadsbegränsning uttnyttjas där "risken" att
om 1 av 10 felaktig böter sen hamnar i domstol ( där flertalet 9 stycken
inte orkar "bråka" eller skräms betalar iallafall) innebär ett kostandsansvar
vid förlust för p bolagen på endast maxbelopp om 1 timmes juridisk rådgivning .
( dvs 2011 1 458 Kr inkl.moms )


Jag syftar alltså nu till alla de fall där den parkerande tydligt bevisar att
p avgiften är fel - men där p bolagen väljer att fortsätta trots det.

Som egen företagare t ex sänder jag aldrig, om jag är seriös, en faktura
som är fel utifrån t ex en order som aldrig ägt rum till en påhittad kund.

Inte heller vidhåller jag vid ett bestridande att fakturan är korrekt
- trots mottsatt bevisat - för att sedan alternativt hälsa
"jaha, då får du väl stämma mig då " eller själv sända den påhittade
kunden påminnelser och hot om stämning
- utan att riskera att bli både polisanmäld och hamna på "svarta listan" .

Accounting Degree Online
Unique Visitors
 
s