en gammal
D&G BLOGG >>>


g
g
g
g

David och Goliat
- En religöst och partipolitsikt obunden ideell förening


Syfte & mål


Skapa nätverk med möjlighet att tillsammans skapa påverkan, förändring och föbättrning
- där många david kan bli en Goliat.

Ge stöd åt välgörenhet - till vilja, glöd och möjlighet

Belysa och beröra - händelser och situationer

Att ge ökad kunskap, insikt och medvetenhet och därmed ökad rättssäkerhet

Bistå med stöd till dem med behov av hjälp men med begränsade resurser.

konsultation och ombud div. juridiska uppdrag som ombud.

Research - hjälp med insamlande av material

Att förtydliga och förenkla olika budskap och regler.

Att påvisa konsekvens och påverkan som regelverk och beslut medför för olika former av grupper i samhället.

Att hjälpa till att enklare navigera i olika regelsystem.

Att skapa snabbare genvägar till information och material

Att minimera missförstånd och ge ökad kunskap
Att lyfta fram innebörden av regler , i ett mer tydligt och pedagogiskt språk

Att förmedla kunskap som stärker individen och ökar medvetenheten kring skyldigheter
och rättigheter - både vad som gäller för individen själv och vad som gäller andra.

Att på olika sätt ge individ och blandade samhällsgrupper möjlighet att få sina röster hörda

Att skapa vägar och möjligheter där åsikter och tankar kanske kan nå längre, än stanna i
frustration och kvar hemma kring köksbordet.


Nå material som kanske kan bidra till att påverka och förändra något till det bättre
med möjlighet att presentera för berörda beslutfattare

Framtagning av skrift såsom informationsbroschyrer , sammanställningar och rapporter mm
Enkla lathundar , färdiga formulär till blandade områden

med tro på att många david kan bli en goliat

Accounting Degree Online
Unique Visitors
 
s